Skip to main content
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (1 / 17)
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (2 / 17)
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (3 / 17)
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (4 / 17)
 • MIND BLOWING. Håndklæde og Skygge. 2023
  MIND BLOWING. Håndklæde og Skygge. 2023
  (5 / 17)
 • MIND BLOWING. Bopæl. 2023
  MIND BLOWING. Bopæl. 2023
  (6 / 17)
 • MIND BLOWING. Vandpyt. 2023
  MIND BLOWING. Vandpyt. 2023
  (7 / 17)
 • MIND BLOWING. Lys. 2023
  MIND BLOWING. Lys. 2023
  (8 / 17)
 • MIND BLOWING. Parasol. 2023
  MIND BLOWING. Parasol. 2023
  (9 / 17)
 • MIND BLOWING. Diorama. 2023
  MIND BLOWING. Diorama. 2023
  (10 / 17)
 • MIND BLOWING. Sitre og Blåt flor. 2023
  MIND BLOWING. Sitre og Blåt flor. 2023
  (11 / 17)
 • MIND BLOWING. Kant. 2023
  MIND BLOWING. Kant. 2023
  (12 / 17)
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (13 / 17)
 • MIND BLOWING. 2023
  MIND BLOWING. 2023
  (14 / 17)
 • MIND BLOWING, bog
  MIND BLOWING, bog
  (15 / 17)
 • MIND BLOWING, bogopslag 2
  MIND BLOWING, bogopslag 2
  (16 / 17)
 • MIND BLOWING, bogopslag 3
  MIND BLOWING, bogopslag 3
  (17 / 17)

MIND BLOWING. 2023

v/ HUMAN SITES sohn+isaksen

i KH7artspace, Sydhavnsgade 7, 8000 Aarhus
7. - 28. oktober 2023

MIND BLOWING er et fotografisk udstillingsprojekt og et samarbejde mellem Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen, hvor de undersøger begrebet erindring over tid.

Kameraet fastholder med en maskinel hukommelse øjeblikket til mindste detalje. Vi derimod lever og erindrer i et før, et nu og et efter, nærmest oplevet som en fjerde, ikkerumlig dimension – MIND BLOWING.
Snapshots med hverdagsagtige motiver udsættes med en legende tilgang for forskellige greb og manipulationer. I denne proces forandres fotografiets motiv og bliver flertydigt.
Udstillingen består af fotografiske objekter i tableauagtige iscenesættelser i KH7artspace, Aarhus.

Det fotografiske medie er valgt pga. dets høje grad af objektivitet, som muliggør en nedtoning af det individuelle, så Sohn og Isaksen i samarbejdet (siden 2004) skaber et fælles, kunstnerisk udtryk. Gennem årene har de udviklet en kunstpraksis, hvor de med en legende tilgang udfordrer fotografiets todimensionalitet. Herved udfordres oplevelsen af den troværdige ’virkelighed’, som fotografiet umiddelbart er repræsentant for, og forskydes i nye retninger, så flertydige fortolkninger sættes i spil.

"Med udgangspunkt i snapshots fra vores fotoarkiver har vi valgt motiver, som belyser begrebet erindring over tid. Hvad sker der, når fotografiet bliver en fysisk ting, der udsættes for forskellige greb og foldes, krølles, rulles, perforeres eller sammenstilles med andre ting? Er det stadig det samme motiv, vi ser?”

I forbindelse med udstillingen udgives på forlaget arkhest en bog, MIND BLOWING med ’forsvindingsbilleder’. En næsten helt igennem hvid bog, hvor man kun lige kan ane billederne, som var de falmede erindringer eller taget af tiden.
 

Udstillingen er støttet af Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje