Bodil Sohns billedkunstneriske praksis udfolder sig i to parallelle spor, som gensidigt stimulerer og udvikler hinanden.

I egne værker arbejder hun med maleri, fotografi og artist's books, ofte med seriel karakter og som installatoriske udstillingsprojekter.
Temaerne er eksistentielle; hun er optaget af at se og finde sammenhænge i den store og den lille verden og skabe en form for realisme, hvor virkeligheden drejes en lille smule, så det velkendte ændrer karakter og bliver flertydigt og gådefuldt.

Et andet kunstnerisk spor er det fotografiske samarbejde med billedkunstner Else Ploug Isaksen i duoen HUMAN SITES sohn+isaksen.
Med en legende tilgang udfordrer de to kunstnere fotografiets traditionelle todimensionalitet. Gennem mere end 10 år har Sohn og Isaksen præsenteret adskillige udstillingsprojekter med udgangspunkt i steder, hvor der har 'været nogen' og hvor 'noget er foregået'.
I de senere år har de arbejdet med at sammenstille fotografier med genstande og møbler i 'rum' for med denne iscenesættelse at tilføre fotografiet en ekstra, fortællende dimension.

www.humansites.dk