FLORA og FAUNA. 2019

FLORA og FAUNA. 2019

v/ HUMAN SITES sohn+isaksen

Udsmykning af Børnehuset Vores Sted, Livøsmøgen 36 A, 8000 Aarhus C

En fotografisk, bygningsintegreret udsmykning af ny daginstitution i Sølystgade, Aarhus, som på en legende måde bringer naturen ind i institutionen til glæde for institutionens brugere: vuggestuebørn, børnehavebørn, pædagoger og forældre. Med sin placering på de transparente glaspartier ved primære adgangsveje til institutionen, er det tegninger og fotografier af planter og dyr fra dansk flora og fauna, som møder én, når man ankommer, og når man forlader stedet.

Motiverne til FLORA og FAUNA er fotografiske optagelser af dyr fra Naturhistorisk Museum, Aarhus, arkivfotografier af planter fra Den Gamle By, Aarhus og tegninger hentet fra gamle anskuelsestavler, AU Library Emdrup. Udsmykningen er udført som Dip-Tech print, digitalt keramisk print på glas.

Indvielse torsdag 31. oktober 2019

Pages