Solystgade

Udsmykning af nyt dagtilbud i Sølystgade, Aarhus v/ HUMAN SITES sohn+isaksen.
Den kunstneriske udsmykning forventes udført i foråret 2018.
Udføres i glaspartierne i indgang og fælleshus med temaet dansk flora og fauna.